รา ฟูลมูน อีเว้นท์ ซัพพลาย เป็นอีเว้นท์ ออแกไนท์เซอร์ ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ได้ร่วมกับเพจ Bigmama 100% Homemade ซึ่งเป็นเพจอาหารสไตล์โฮมเมด รสชาติจากมือคุณแม่ เพื่อที่จะส่งต่ออาหารและความสุข อีกทั้งเรายังมีบริการเบียร์สด ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ จะหาดื่มได้ก็แต่ตามร้านอาหาร มีขั้นตอนและอุปกรณ์กรรมวิธียุ่งยาก จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

และเป็นที่มาของ FULL PARTY DELIVERY เราจัดส่งความสุข ส่งต่อความอร่อย เหมือนมีอาหารรสมือแม่มาทำให้ พร้อมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนที่คุณรัก โดยที่คุณไม่ต้องกังวล ที่จะต้องดื่มนอกสถานที่ ปลอดภัย โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

WHY

เราจัดส่งความสุข ส่งต่อความอร่อย
เหมือนมีอาหารรสมือแม่มาทำให้
ปลอดภัย โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

จัดส่งอาหารกล่องและเบียร์สด
แบบ Delivery

เพื่องานจัดเลี้ยงสังสรรค์ขนาดเล็ก บ้าน หรือสำนักงาน

ไม่ต้องขับรถหรือเดินทางไกล
เลี่ยงปัญหารถติด

เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว หรือผู้ร่วมงาน

ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ดื่มไม่ขับ ไม่โดนด่านตรวจ

 

  CONDITION

 

 1. Service x 2 Unit ( 4 Hrs. )
 2. Set up ( 2 Hrs. )
 3. พื้นที่บริการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 4. ไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
 5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรืองดบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ( กรณีมีการปรับเรทอัตราราคาเบียร์ หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ )
 6. กำหนดเวลาสั่งเบียร์ ล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการ หรือสั่งเบียร์ ก่อน 13.00 น. ( กรณีไม่เปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร )
 7. ช่วงเวลาขายเบียร์ (ออกบูธ/ออกนอกสถานที่)
 • ช่วงแรกคือ : 11.00 - 14.00 น.
 • ช่วงที่ 2 คือ : 17.00 – 00.00 น.